Daikin Daifree GF-750 chất tách khuôn gốc dung môi

Daikin Daifree GF-750 chất tách khuôn gốc dung môi

DAIFREE GF-750 is a new mold release agent that meets environmental regulations and works well than GF-550. Read the precautions carefully before using this product.

Daifree GF-750 là loại chât tách khuôn dạng lỏng mới đạt các tiêu chuẩn về an toàn môi trường và có tính chât tách khuôn vượt trội hơn GF-550. Vui lòng đọc cảnh báo và hướng dẫn cẩn thận trước khi sử dụng.

chât tách khuôn daifree

 1. Features
 • Good release performance with fluorocarbon as the ingredient. Highly precise release performance can be obtained with a thin film.

Tính năng tách khuôn của GF-750 được nâng cao nhờ Florua Carbon. Tách khuôn chính xác cao nhờ lớp phủ rất mỏng.

 • Non-silicone based release agent, appropriate for molding electronic and electrical parts.

Sản phẩm không chứa silicone, nhờ đó rất phù hợp với khuôn đúc các chi tiết thiết bị điện và điện tử.

 • The composition complies with the regulations on environmental burden substances such as PFOA and ozone-depleting substances.

Các thành phần trong Daikin GF-750 đạt các tiêu chuẩn về an toàn môi trường như quy định PFOA và quản lý các thành phần gây suy giảm tầng ozon

 • Forms a dry coating with little transferal to the molded item, preventing it from becoming sticky.

Hình thành một lớp phủ khô ít ảnh hưởng đến thành phẩm, tránh thành phẩm đúc bị dính vào khuôn

 • Prevents molds from becoming contaminated, reducing the number of mold cleaning cycles and improving productivity.

Phòng tránh việc khuôn bị tích tụ vết bẩn, Giảm thiểu việc phải tẩy rửa khuôn và nâng cao năng xuất.

 

 1. Properties

(1) Apperance/ Màu sắc:             Light brown clear liquid/ Chất lỏng trong suất vàng nhạt

(2) Specific gravity/ trọng lượng riêng:                   0.7(25℃)

(3) Density of solid component/ tỷ lệ chất rắn:        3.0 mass %

(4) Principal solvent/ dung môi chính:                             Isooctane

(5) Recommended dilution multiples/Tỷ lệ pha:  1-10 times

(6) Dilution solvent/ dung môi pha:                  Petroleum solvent

 

 1. Applications

Rubbers/ cao su; SBR,NBR,EPDM,CR,U,FKM,NR,etc.

Thermosetting resins/ nhựa nhiệt rắn (nhựa không thê tái chế); Epoxy, Non-saturated Polyester, Phenol resin,etc.

Thermoplastic resins/ nhựa nhiệt dẻo (nhựa có thể tái chế); PE,PP,PVC,ABS,etc.

 

 1. Method of use
 • Apply a uniform coating film using an air spray, brush, or rag.

Xịt, quét, nhúng một lớp Daifree lên khuôn

 • In the case of spray method , 20-30cm away from the mold, and then spray lightly.

So that a thin, uniform film is formed.(When it is the first time, make sure the mold

release agent used previously has been completely removed before application)

trong tường hợp xịt, xịt nhẹ nhàng cách khuôn 20-30 cm. Nhờ đó, lớp tách khuôn mỏng không đồng bộ sẽ được đồng bộ. Khi sử dụng lần đầu tiên, đảm bảo lớp tách khuôn cũ đã được làm sạch hoàn toàn.

 • Slight contamination or the mold release agent can usually be removed to a certain degree by wiping with a solvent (IPA, toluene, acetone, etc.).

Các lớp chất bẩn tích tụ nhẹ hay chất tách khuôn có thể được loại bỏ dễ dàng ở nhiệt độ nhất định bằng các dung môi như IPA, toluene, acetone….

 • Alkaline cleaning agents are effective for complete removal. (Immerse in an approx. 10% aqueous solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide to which a small amount of surface active agent has been added. The cleaning solution should be at a temperature of 60~80°C.)

Các loại dung dịch tẩy rửa gốc Alkaline có thể loại bỏ hoàn toàn lớp tach skhuoon. (ngâm dung dịch chưa 10% KOH hoặc NaOH với một chút chất hoạt động bề mặt. nhiệt độ sử dụng vào khoảng 60-80*C)

 

 

 1. Usable temperature range

From room temperature to 200°C/ Sử dụng ở nhiệt độ thường đến 200*C

 

 1. Cautions on handling
 • Be sure to read the Safety Data Sheet (SDS) and precautions on the label before using.

Đọc kỹ MSDS và cảnh báo trước khi sử dụng

 • Do not use this product for other than industrial purposes.

Không sử dụng sản phẩm co các mục ddihcs khác ngoài sản xuất công nghiệp

 • Store in a cool and dark place. Avoid long time storage at a temperature over 40°C.

In a cold climate, take care so that this product does not get frozen. (Once frozen, the original state cannot be recovered even if it is unfrozen.)

Lưu trữ ở nơi tối và mát. Không lưu trữ trong thời gian dài ở nhiệt độ trên 40*C. ở thời tiết lạnh, tranh để sản phẩm bị đóng băng. (khi  bị đóng băng, tính chất của sản phẩm sẽ không thể phục hồi hoàn toàn khi giã đông)

 • Use in a place which is well ventilated. Local exhaust equipment should be installed if necessary.

Sử dụng ở nơi thoáng khí. Nên lắp đặt các thiết bị hút khí nếu cần thiết.

 • Wear protective goggles when using this product to avoid letting the agent come into contact with eyes. If the agent gets into eyes, wash immediately with clean water and seek medical attention.

Nên đeo các thiết bị bảo vệ khi sử dụng sản phẩm và tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu bị dính vào mắt, rửa sạch ngay lập tức với nước sạch và đi kiểm tra tại trung tâm y tế gần nhất.

 • Wear rubber gloves, protective clothing, etc. when using this product to avoid letting the agent come into contact with skin. If it comes into contact with skin, immediately wash with soap and water.

Đeo găng tay, quần áo bảo hộ… khi suwrdungj tránh để dụng dịch tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng nước sạch và xà bông

 • If by any chance it is swallowed, do not let the person vomit but seek medical attention immediately.

Nếu nuốt phải, Đừng tự nôn mửa, mà hãy đến trung tâm y tế gần nhất

 • Wash your hands and rinse your mouth with copious amounts of water after use.

Rửa sạch và súc miệng bằng nước sạch sau khi sử dụng.

*This product has been developed for industrial purposes and we shall not guarantee the safety if used for any other purposes. If it is going to be used for medical and/or food applications, please contact us in advance.

 

 1. Shipping unit

13kgchât tách khuôn daifree