Máy Quấn Băng Dính Taping machine Kabatec KTR Series

Máy Quấn Băng Dính Taping machine Kabatec KTR Series

Máy quấn băng dính Kabatec KTR series/ Taping machine KTR Series

As an upgrade of stationary taping machine Kabatec KTHB Smart, Kabatec KTR series is first step to reduce operater influency. Taping has never been easier and faster with Kabatec.

Kabatec KTR series là phiên bản nâng cấp của dòng máy quấn băng dính cố định KTHB smart. KTR series là bước khởi đầu trong cuộc cách mạng quấn băng dính giúp giảm thao tác của công nhân, giúp quá trình quấn băng dính nhanh và dễ dàng hơn.

Some advantage of KTR series/ Một số lợi thế của máy dòng máy KTR

 • Winding speed should be 2-3 times higher than Kabatec KTHB Smart.
 • Tốc độ quấn gấp từ 2-3 lần so với KTHB smart
 • user influency: low
 • Ảnh hưởng của công nhân đến chất lượng quấn: thấp
 • quick and easy application after short trainning
 • Dễ dàng sử dụng chỉ sau một vài đào tạo đơn giản
 • variety of winding table for different application.
 • Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các loại đầu quấn băng dính cho các yêu cầu khách nhau của khách hàng.
 • continuous overlap thanks to linear feeding system
 • Điều khiển overlap nhờ hệ thống linear feeding system
 • constant adhesive tape tension and guiding ensure a wrinkle-free taping
 • Bộ đầu quấn kết hợp với linear system điều khiển lực căng băng dính, đảm bảo không xuất hiện các nếp nhăn.
 • bandaging simple cable and prefixed cable with multi-branches.
 • Chuyên quấn các loại dây cáp điện đơn giản và các đoạn dây điện nhiều nhanh đã được cố định trước.
 • From KTR 100 to KTR 1800 can control taping length, tape overlap, winding speed independently. They can store up to 200 programes with 20 steps each step with touchscreen control.
 • Từ dòng Kabatec KTR 100 đến dòng KTR1800 có thể điều khiển chiều dài quấn, tỷ lệ overlap, tốc độ quấn độc lập. Hệ thống lưu trữ lên đến 200 chương trình mỗi chương trình 20 bước. Các chương trình được mô tả trên màn hình cảm ứng
 • up to 25% material savings compared to manual processing
 • Giúp giảm đến 25% chi phí nguyên liệu so với quấn thủ công

Video of machines/ Video tổng hợp:


 

Máy Quấn Băng Dính Taping machine Kabatec KTR Series
Máy Quấn Băng Dính Taping machine Kabatec KTR Series
Máy Quấn Băng Dính Taping machine Kabatec KTR Series
Máy Quấn Băng Dính Taping machine Kabatec KTR Series