Bonpen- Bút bôi dung môi hàn

Bonpen- Bút bôi dung môi hàn

Bonpen- bút bôi dung môi hàn và các loại chất lỏng chính hãng Bonkote

Chức năng của Bonpen

  • Bonpen giúp bôi flux và các loại chất lỏng khác chính xác
  • Flux sẽ không bị bay hơi
  • Mật độ flulx sẽ được giữ ổn định
  • có thể sử dụng lại; do đó rất tiện lợi và tiết kiệm

Công dụng:

  • Bôi flux vào vật liệu hàn trước khi hàn
  • Hiệu quả trong việc bôi cồn alchohol hoặc các loại keo dán khô nhanh
  • Làm sạch các màng oxit và bố sung các phần ướt.

Các loại Bonpen:

bonpen