Chất kiểm tra rò rỉ dầu oil leak check

Chất kiểm tra rò rỉ dầu oil leak check

Đặc tính của chất kiểm tra rò rỉ dầu oil leak check

  • Dễ dàng kiểm tra vết rò rỉ dầu nhờ lớp film mỏng màu trắng dễ dàng nhận biết
  • sản phẩm oil leak check sẽ hấp dụ dầu bị rò rỉ; giúp phát hiện vết rò rỉ mà không cần phải tạo thêm áp lực.
  • Không làm dơ các bộ phận hay dầu bên trong khi kiểm tra bên ngoài
  • dung dịch có thể tẩy rửa dễ dàng bằng nước.

Ứng dụng:

  • kiểm tra vết rò rỉ dầu cho các mối hàn cho đa dạng các loại ống (kể cả ống cao su)
  • Ứng dụng cho nhiều loại bộ phận hàn, và mối hàn của các thùng đựng dầu
  • chất kiểm tra rò rỉ dầu giúp phát hiện vết dầu bị rò rỉ tại các mối hàn tại chảo dầu của xe oto hoặc các đường ống dẫn phanh.

Đặc điểm:

  • lớp bột phủ màu trắng
  • nhiệt độ sử dụng: 0-50*C

chất kiểm tra rò rỉ dầu