nx 66 Packing Stripper- chất tách gioăng nhựa cháy

nx 66 Packing Stripper- chất tách gioăng nhựa cháy

Đặc tính của nx 66 packing stripper:

  • Là chất bóc tách mạnh bao gồm cao phân tử của xenluloza và metylen clorua
  • Do là dạng bình xịt nên dễ dàng bôi lên các bề mặt bóc tách
  • Có thể bóc tách được dầu cháy, màng sơn hoặc các chất kết dính…
  • Có thể rửa bằng nước để làm sạch các phần bẩn đã bóc tách.

Công dụng của Nx 66 packing stripper:

  • packing stripper có thể bóc tách được các chất kết dính, các gioăng dạng lỏng, hoặc các miếng đệm dạng rắn khó bóc tách.
  • Loại bỏ các chất bẩn cứng đầu như dầu bẩn, cacbon cháy, chất kết dính.
  • bóc tách các màng sơn và các loại vật liệu bao phủ.
  • Phạm vi sử dụng: nhiệt độ thường

nx 66 packing stripper